Fara í efni

Tilgreind séreignardeild

Lykiltölur 2021

m.kr.
Iðgjöld
m.kr.
Lífeyrir
nafnávöxtun
Varfærna safnið

Iðgjöld

Eðlismunur er á þeim réttindum sem ávinnast í samtryggingu annars vegar og í tilgreindri séreign hins vegar. Valkostirnir eru báðir góðir, hver sjóðfélagi fyrir sig ætti að meta hvort hann kýs fremur, aukna tryggingavernd sem felst í samtryggingunni eða aukinn sveigjanleika hvað varðar útgreiðslu og erfanleika, sem felst í tilgreindri séreign.

Þess ber þó að geta að einungis er hægt að greiða í tilgreinda séreignardeild af þeim launum þar sem kjara- eða ráðningarsamningar mæla fyrir um slíkt, því er þetta almennt ekki valkostur fyrir starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga

Á árinu greiddu 515 sjóðfélagar í tilgreinda séreignardeild Stapa, að auki sendu 254 sjóðfélagar slík iðgjöld til annarra sjóða. Alls framvísuðu um 700 sjóðfélagar hluta af iðgjaldi sínu í tilgreinda séreign, þ.e. tæp 5% af virkum sjóðfélögum tryggingadeildar.

Greiðslur iðgjalda til tilgreindrar séreignardeildar jukust frá fyrra ári og námu iðgjöld samtals 112 m.kr. sem er hækkun um 12,4% frá árinu á undan. Iðgjöld send til annarra sjóða námu 25 m.kr.

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Lífeyrir

Á árinu 2021 voru allar greiðslur úr tilgreindri séreignardeild vegna umsókna sjóðfélaga 62 ára eða eldri. Heildargreiðslur lífeyris námu 6.994 þ.kr. samanborið við 1.628 þ.kr. árið áður.

Hefja má úttekt úr tilgreindri séreign við 62 ára aldur og skulu greiðslur að lágmarki dreifast fram til 67 ára aldurs. Einnig er hægt að sækja um útgreiðslu vegna örorku, ef rétthafi verður að hætta störfum vegna örorku áður en hann nær 62 ára aldri, eða vegna andláts sjóðfélaga. Við andlát rétthafa öðlast erfingjar hans rétt til innstæðunnar eftir reglum erfðalaga.

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur tilgreindrar séreignardeildar voru um 50 m.kr. á árinu 2021. Hrein eign deildarinnar var tæpar 472 m.kr. að stærð í lok árs 2021 en nettó innflæði á árinu nam um 112 m.kr.

Vegna smæðar tilgreindrar séreignardeildar í heild er einungis í boði sem stendur að ráðstafa sparnaði í tilgreinda varfærna safnið. Ávöxtun safnsins á síðasta ári var rétt undir viðmiði.

Þar sem deildin er í hraðri uppbyggingu og innflæði er hlutfallslega hátt í hverjum mánuði geta miklar verðsveiflur á markaði verið að einhverju leiti komnar fram þegar inngreiðslur eru að skila sér. Þetta getur leitt til sveiflna í ávöxtun samanborið við viðmið.

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu