Fara í efni

Séreignardeild

Lykiltölur 2023

m.kr.
Iðgjöld
m.kr.
Lífeyirsgreiðslur
nafnávöxtun
Varfærna safnið
nafnávöxtun
Áræðna safnið
nafnávöxtun
Innlána safnið

Iðgjöld

Greiðslur iðgjalda til séreignardeildar jukust frá fyrra ári. Þannig námu greidd iðgjöld samtals 480 m.kr. samanborið við 422 m.kr. á árinu 2022. Af iðgjöldum voru tæp 28% eða 136 m.kr. greiddar inn á húsnæðislán eða greidd út vegna kaupa á fyrstu íbúð. Frá sjóðnum voru nettó flutt réttindi til annarra sjóða um 13 m.kr. Því nema réttindaflutningar og endurgreiðslur á árinu alls um 149 m.kr. Að teknu tilliti til þessa voru nettó iðgjöld 331 m.kr. samanborið við 296 m.kr. á árinu 2022 og hækkuðu um 12,0% milli ára.

Aldursdreifing greiðandi sjóðfélaga séreignardeildar er ólík tryggingadeildar, dreifingin er í séreignardeild nokkuð jöfn milli aldurshópa.

Í maí 2014 veittu stjórnvöld tímabundna heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar til öflunar húsnæðis. Samkvæmt lögunum er heimilt að ráðstafa séreignarsparnaði skattfrjálst inn á höfuðstól veðlána sem tekin voru til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota og gildir núverandi heimild til 30. júní 2023. Auk þess tóku þann 1. júlí 2017 gildi lög nr. 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð þar sem veittur er réttur til að nýta séreignarsparnað skattfrjálst sem innborgun eða til að greiða niður höfuðstól og afborganir lána sem tekin eru vegna kaupa á fyrstu íbúð. Um 27% greiðandi sjóðfélaga í séreignardeild nýta sér þennan valkost, hlutfall sjóðfélaga sem greiða inn á lán er hæst í aldurshópunum 31-40 ára og 41-50 ára en þar greiða um 47% sjóðfélaga séreign sína inn á lán.

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 


 
Ársskýrsla Stapa

Fara efst á síðu

Lífeyrir

Greiðslur úr séreignardeild vegna lífeyris námu 277 m.kr. samanborið við 244 m.kr. árið áður. Á árinu 2022 voru 17 m.kr. vegna svokallaðrar sérstakrar útgreiðslu séreignar en engar árið 2023. 

Inneign í séreign er almennt laus til útborgunar við 60 ára aldur en hægt að sækja um útgreiðslu fyrr vegna örorku eða vegna andláts sjóðfélaga. Árið 2023 voru um 86% lífeyrisþega eldri en 60 ára.

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur séreignadeildar voru jákvæðar um 669 m.kr. á árinu samanborið við neikvæðar fjárfestingartekjur að fjárhæð 701 m.kr. á árinu 2022. Hrein eign séreignardeildar nam alls 8.418 m.kr. í lok ársins samanborið við 7.732 m.kr. í lok ársins 2022.

Flestir eignaflokkar skiluðu jákvæðri ávöxtun, að undanskildum sérhæfðum erlendum fjárfestingum. Góð ávöxtun var á innlendum vaxtamörkuðum. Svartsýni ríkti á innlendum hlutabréfamarkaði framan af ári en bjartara var yfir á seinni hluta ársins þegar væntingar voru um að stýrivextir hefðu náð hámarki og lækkandi verðbólga myndi verða upphaf á vaxtalækkunarferli Seðlabanka. Ávöxtun á erlendum mörkuðum var einnig góð, sér í lagi erlend hlutabréf.

Ávöxtun varfærna safnsins og áræðna safnsins voru um eða yfir viðmiðunarvísitölum. Nafnávöxtun varfærna safnsins var 7,8% samanborið við 7,3% og nafnávöxtun áræðna safnsins var 8,4% í samanburði við 8,5% ávöxtun. Helsta skýring á mismun í ávöxtun er vægi hlutabréfa í viðkomandi söfnum.

Innlána safnið skilaði ávöxtun umfram viðmiði, sem má rekja til hækkandi innlánskjara á tímabilinu.

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu