Fara í efni

Tilgreind séreignardeild

Lykiltölur 2023

m.kr.
Iðgjöld
m.kr.
Lífeyrir
nafnávöxtun
Varfærna safnið

Iðgjöld

 

Eðlismunur er á þeim réttindum sem ávinnast í samtryggingu annars vegar og í tilgreindri séreign hins vegar. Valkostirnir eru báðir góðir, hver sjóðfélagi ætti að meta hvort hann kýs fremur, aukna tryggingavernd sem felst í samtryggingunni eða aukinn sveigjanleika hvað varðar útgreiðslu og erfanleika, sem felst í tilgreindri séreign.

Þess ber þó að geta að einungis er hægt að greiða í tilgreinda séreignardeild af þeim launum þar sem kjara- eða ráðningarsamningar mæla fyrir um slíkt, því er þetta almennt ekki enn valkostur fyrir starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga.

Á árinu greiddu 527 sjóðfélagar í tilgreinda séreignardeild Stapa, að auki sendu 1859 sjóðfélagar slík iðgjöld til annarra sjóða. Alls framvísuðu um 2.348 sjóðfélagar hluta af iðgjaldi sínu í tilgreinda séreign, þ.e. rúmlega 10% af virkum sjóðfélögum tryggingadeildar.

Greiðslur iðgjalda til tilgreindrar séreignardeildar Stapa jukust frá fyrra ári og námu iðgjöld samtals 148 m.kr. sem er hækkun um 55,8% frá árinu á undan. Iðgjöld send til annarra sjóða námu 325 m.kr samanborið við 89 m.kr. á árinu 2022.

 

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Lífeyrir

Á árinu 2023 fengu 44 sjóðfélagar greiðslur úr tilgreindri séreignardeild, flestir þeirra voru sjóðfélagar 62 ára eða eldri en þrír aðilar fengu greiddan út arf og tveir vegna örorku. Heildargreiðslur lífeyris námu ríflega 28 m.kr. samanborið við rúmlega 21 m.kr. árið áður.


Hefja má úttekt úr tilgreindri séreign við 62 ára aldur og skulu greiðslur að lágmarki dreifast fram til 67 ára aldurs. Einnig er hægt að sækja um útgreiðslu ef rétthafi verður að hætta störfum vegna örorku áður en hann nær 62 ára aldri, eða vegna andláts sjóðfélaga. Við andlát rétthafa öðlast erfingjar hans rétt til innstæðunnar eftir reglum erfðalaga.

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur tilgreindrar séreignardeildar voru 48 m.kr. á árinu 2023. Hrein eign deildarinnar var 777 m.kr. í lok árs 2023 en nettó innflæði á árinu nam um 213 m.kr.

Nafnávöxtun tilgreindrar séreignar var 7% á árinu 2023, sem var rétt undir viðmiði.

Vegna smæðar tilgreindrar séreignardeildar í heild er einungis í boði sem stendur að ráðstafa sparnaði í tilgreinda varfærna safnið. Ávöxtun safnsins á síðasta ári var rétt undir viðmiði.

Þar sem deildin er í hraðri uppbyggingu og innflæði er hlutfallslega hátt í hverjum mánuði geta miklar verðsveiflur á markaði verið að einhverju leiti komnar fram þegar inngreiðslur eru að skila sér. Þetta getur leitt til sveiflna í ávöxtun samanborið við viðmið.

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu