Fara í efni

Tilgreind séreignardeild

Lykiltölur 2019

m.kr.
Iðgjöld
m.kr.
Lífeyrir
Nafnávöxtun

Iðgjöld

Nokkuð átak var gert á árinu 2019 í því að kynna valkostinn fyrir sjóðfélögum, því eðlismunur er á þeim réttindum sem ávinnast í samtryggingu annars vegar og í tilgreindri séreign hins vegar. Valkostirnir eru báðir góðir, hver sjóðfélagi fyrir sig ætti að meta hvort hann kýs fremur, aukna tryggingavernd sem felst í samtryggingunni eða aukinn sveigjanleika hvað varðar útgreiðslu og erfanleika, sem felst í tilgreindri séreign.

Þess ber þó að geta að einungis er hægt að greiða í tilgreinda séreignardeild af þeim launum þar sem kjara- eða ráðningarsamningar mæla fyrir um slíkt, því er þetta almennt ekki valkostur fyrir starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga.

Á árinu greiddu 429 sjóðfélagar í tilgreinda séreignardeild Stapa, að auki sendu 70 sjóðfélagar slík iðgjöld til annarra sjóða. Alls framvísa því um 500 sjóðfélagar hluta af iðgjaldi sínu í tilgreinda séreign, þ.e. um 3% af virkum sjóðfélögum tryggingadeildar.

Greiðslur iðgjalda til tilgreindrar séreignardeildar jukust frá fyrra ári og námu iðgjöld samtals 95,6 m.kr. sem er hækkun um 35% frá árinu á undan. Iðgjöld send til annarra sjóða námu 13,6 m.kr. 

 

 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa

 

 

Lífeyrir

Á árinu 2019 voru allar greiðslur úr tilgreindri séreignardeild vegna umsókna sjóðfélaga 64 ára eða eldri. Heildargreiðslur lífeyris námu 1.203 þ.kr. samanborið við 335 þ.kr. árið áður.

Hefja má úttekt úr tilgreindri séreign við 62 ára aldur og skulu greiðslur að lágmarki dreifast fram til 67 ára aldurs. Einnig er hægt að sækja um útgreiðslu vegna örorku, ef rétthafi verður að hætta störfum vegna örorku áður en hann nær 62 ára aldri, eða vegna andláts sjóðfélaga. Við andlát rétthafa öðlast erfingjar hans rétt til innstæðunnar eftir reglum erfðalaga

 

Ársskýrsla Stapa

 

 

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur tilgreindrar séreignardeildar voru um 10,9 m.kr. á árinu 2019. Hrein eign deildarinnar var 190 m.kr. að stærð í lok árs 2019 en nettó innflæði á árinu nam um 92 m.kr.

Vegna smæðar tilgreindrar séreignardeildar í heild er einungis í boði sem stendur að ráðstafa sparnaði í tilgreinda varfærna safnið. Ávöxtun safnsins var undir viðmiði.

Þar sem deildin er í hraðri uppbyggingu og innflæði er hlutfallslega hátt í hverjum mánuði geta miklar verðsveiflur á markaði verið að einhverju leiti komnar fram þegar inngreiðslur eru að skila sér. Þetta gæti skýrt lægri ávöxtun samanborið við viðmið að einhverju leyti.

 

Ársskýrsla Stapa