Fara í efni

Séreignardeild

Lykiltölur 2020

m. kr
Iðgjöld
m. kr.
Lífeyrisgreiðslur
nafnávöxtun
Varfærna safnið
nafnávöxtun
Áræðna safnið
nafnávöxtn
Innlána safnið

Iðgjöld

Greiðslur iðgjalda til séreignardeildar jukust frá fyrra ári. Þannig námu greidd iðgjöld samtals 334 m.kr. samanborið við 301 m.kr. á árinu 2019. Af inngreiddum iðgjöldum voru rúm 30% eða 101 m.kr. greiddar inn á á húsnæðislán eða greidd út vegna kaupa á fyrstu íbúð. Til sjóðsins voru nettó flutt réttindi frá öðrum sjóðum að upphæð 5 m.kr. Því nema réttindaflutningar og endurgreiðslur á árinu alls 97 m.kr. Að teknu tilliti til þessa voru nettó iðgjöld 237 m.kr. samanborið við 224 m.kr. á árinu 2019 og hækkuðu um 5,8% milli ára.

Aldursdreifing greiðandi sjóðfélaga séreignardeildar er ólík tryggingadeildar, stærsti aldurshópur greiðandi sjóðfélaga er 51-60 ára en 42% greiðandi sjóðfélaga er 51 árs eða eldri.

Í maí 2014 veittu stjórnvöld tímabundna heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar til öflunar húsnæðis. Samkvæmt lögunum er heimilt að ráðstafa séreignarsparnaði skattfrjálst inn á höfuðstól veðlána sem tekin voru til öflunar íbúðarhúsnæðis til eigin nota og gildir núverandi heimild til 30. júní 2021. Auk þess tóku þann 1. júlí 2017 gildi lög nr. 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð þar sem veittur er réttur til að nýta séreignarsparnað skattfrjálst sem innborgun eða til að greiða niður höfuðstól og afborganir lána sem tekin eru vegna kaupa á fyrstu íbúð. Rúmlega 25% greiðandi sjóðfélaga í séreignardeild nýta sér þennan valkost, hlutfall sjóðfélaga sem greiða inn á lán er hæst í aldurshópnum 41-50 ára en þar greiða 45% sjóðfélaga séreign sína inn á lán.

 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa

Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Lífeyrir og sérstök útgreiðsla

Greiðslur úr séreignardeild vegna lífeyris námu 276 m.kr. samanborið við 174 m.kr. árið áður, þar af voru um 104 m.kr. vegna svokallaðrar sérstakrar útgreiðslu séreignar. Alþingi samþykkti þann 30. mars 2020 tímabundna heimild til útgreiðslu á viðbótarlífeyrissparnaði, svipaða þeirri sem var í gildi á árunum 2009-2014. Umsóknarfrestur var frá apríl 2020 til og með 31. desember 2020. Hægt var að taka út allt að 12.000.000 kr. og dreifa þeim á allt að 15 mánuði. Vegna þessa úrræðis voru 104 m.kr. greiddar út á árinu 2020 og teygjast einhverjar greiðslur fram á árið 2021.

Inneign í séreign er almennt laus til útborgunar við 60 ára aldur en einnig er hægt að sækja um útgreiðslu vegna örorku eða vegna andláts sjóðfélaga.

Yfirleitt eru langflestir lífeyrisþegar séreignardeildar yfir 60 ára en vegna fyrrnefndrar sérstakrar útgreiðslu er aldursdreifing lífeyrisþega dreifðari árið 2020 en fyrri ár. Um 130 sjóðfélagar nýttu sér sérstaka útgreiðslu séreignar, flestir þeirra voru á aldrinum 30-45 ára. Aðrar útgreiðslur eru fyrst og fremst meðal 60 ára og eldri enda er séreign þá laus til útgreiðslu. Um 60% lífeyrisþega séreignardeildar voru eldri en 60 ára árið 2020.

 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur séreignadeildar námu 854 m.kr. á árinu 2020 og lækkuðu um tæp 6% frá árinu 2019. Hrein eign séreignardeildar nam alls 7.204 m.kr. í lok síðasta árs samanborið við 6.422 m.kr. í lok ársins 2019.

Ávöxtun Varfærna safnsins sem og Áræðna safnsins var um viðmið ársins. Flestir eignaflokkar skiluðu góðri ávöxtun. Hækkun á innlendum eignum má rekja til lækkandi vaxta en hækkun á erlendum eignum skýrist af hækkun á hlutbréfum og veikingu á krónu.

Mismun í ávöxtun áræðna safnsins og varfærna safnsins má meðal annars rekja til hærra vægi hlutabréfa í áræðna safninu á árinu.

Innlána safnið skilaði ávöxtun undir viðmiði, sem má rekja til lækkandi innlánskjara á tímabilinu.

 

Ársskýrsla Stapa
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu