Fara í efni

Tryggingadeild

Lykiltölur 2022

ma. kr.
Iðgjöld
ma. kr.
Lífeyrisgreiðslur
ma. kr.
Fjárfestingartekjur
Nafnávöxtun
Rekstrarkostnaður

Iðgjöld

Alls greiddu 22.185 sjóðfélagar iðgjöld til tryggingadeildar á árinu 2022. Fjöldi virkra sjóðfélaga sem greiddu iðgjöld í hverjum mánuði voru 15.686. Iðgjöld ársins án tillits til framlags ríkisins til jöfnunar á örorkubyrði, námu 15.825 m.kr. og hækkuðu um 14,6 % frá fyrra ári.

Meðalaldur greiðenda og aldursamsetning var svipuð og fyrri ár. Stærsti aldurshópurinn var fólk á bilinu 21-30 ára. Karlar eru 54% greiðenda og konur 46%.

Hlutur verslunar og þjónustu í iðgjöldum sjóðsins eykst hlutfallslega mest milli ára. Hlutfall opinberrar þjónustu vex minnst en það skýrist af lægri iðgjöldum frá Atvinnuleysistryggingasjóði.

  2022 2021 Breyting %
Iðgjöld í m.kr. 15.825 13.808 14,6%
Meðalfjöldi greiðandi sjóðfélaga 15.686 14.970 4,8%
Heildarfjöldi greiðandi sjóðfélaga 22.185 20.834 6,5%
Fjöldi launagreiðenda 3.718 3.526 5,4%
 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 


 
Ársskýrsla Stapa

 
Ársskýrsla Stapa

Fara efst á síðu

Lífeyrisgreiðslur

Lífeyrisgreiðslur tryggingadeildar námu alls 9.088 m.kr. og hækkuðu um 14,8% frá fyrra ári. Á árinu fékk sjóðurinn greiddar 593 m.kr. frá ríkinu vegna jöfnunar á örorkubyrði milli lífeyrissjóða og hækkaði framlagið um 12,7% frá fyrra ári. Framlagið jafngildir um 29% af greiddum örorkulífeyri frá sjóðnum. Lífeyrisbyrði sjóðsins sem hlutfall af iðgjöldum, var 56,1% samanborið við 55,9% á árinu 2021.

Á árinu hófu 776 sjóðfélagar töku mánaðarlegra eftirlauna, 307 einstaklingar fengu úrskurðaðan örorkulífeyri, 123 mánaðarlegan makalífeyri og 96 barnalífeyri.

Þá fengu 766 einstaklingar eingreiðslu lífeyris þar sem um lítil réttindi var að ræða, þeim fjölgaði umtalsvert frá fyrra ári því þau mörk sem miðað er við hvað eingreiðslu varðar voru hækkuð talsvert á fyrrihluta ársins. Meðalfjöldi lífeyrisþega í hverjum mánuði var 12.003 og fjölgaði um 415 frá fyrra ári eða um 3,6%.

Algengast er að sjóðfélagar hefji töku eftirlauna við 67 ára aldur en stór hluti byrjar þó einnig við 65 ára aldur, sbr. mynd. Áhugavert er að skoða eftirlaunatöku eftir árgöngum. Um 17% af þeim sem urðu 64 ára árinu 2022 hafa þegar hafið töku eftirlauna, í lok árs 2022 og 71% þeirra sem urðu 67 ára á árinu 2022 hafa þegar hafið töku eftirlauna, í lok árs 2022.


 

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 


 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 


 
Ársskýrsla Stapa


Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur tryggingadeildar voru neikvæðar um 14.223 m.kr. á árinu samanborið við jákvæðar tekjur að fjárhæð 54.466 m.kr. árið 2021. 

Ávöxtun ársins var afar óhagfelld. Flest allir eignaflokkar lækkuðu sem má rekja til aukinnar verðbólgu og hækkunar vaxta á öllum helstu mörkuðum. Nafnávöxtun var neikvæð sem nam 4,2% samanborið við 18,5% nafnávöxtun á fyrra ári. Raunávöxtun var neikvæð sem nam 12,6% samanborið við 12,8% árið 2021.

Ef horft er til lengra tímabils en eins árs, líkt og eðlilegt er í tilviki lífeyrissjóðs, nemur fimm ára raunávöxtun 3,7% og ávöxtun síðastliðinna tíu ára 3,9%, sem er yfir 3,5% ávöxtunarviðmiði. Búast má við sveiflum á ávöxtun einstakra tímabila. Sé horft til 20 ára er raunávöxtun 3,8% sem er einnig yfir fyrrgreindu viðmiði.

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 


 
Ársskýrsla Stapa


Fara efst á síðu

 

 

Rekstrarkostnaður

Stöðugildi hjá sjóðnum voru 20,3 á árinu samanborið við 20 á árinu 2021. Rekstrarkostnaður sjóðsins nam 548 m.kr. og hækkaði um 8,5% á milli ára en hann var 505 m.kr á árinu 2021.

Kostnaðarhlutfall sjóðsins er 0,14% árið 2022 og helst því ´´obreytt fra´ fyrra ári.

 

 
Ársskýrsla Stapa
  2022 (þ.kr.) 2021 (þ.kr.)
Laun og launatengd gjöld 336.925 314.037
Tryggingastærðfræðingur 3.582 4.190
Endurskoðun 5.625 5.789
Innri endurskoðun 5.455 6.037
Lögfræðikostnaður 13.623 6.446
Fjármálaeftirlit 17.705 17.893
Tölvukostnaður 93.412 87.408
Annar kostnaður 71.203 62.770
Samtals 547.530 504.570

Fara efst á síðu