Fara í efni

Tilgreind séreignardeild

Lykiltölur 2022

m.kr.
Iðgjöld
m.kr.
Lífeyrir
nafnávöxtun
Varfærna safnið

Iðgjöld

Eðlismunur er á þeim réttindum sem ávinnast í samtryggingu annars vegar og í tilgreindri séreign hins vegar. Valkostirnir eru báðir góðir, hver sjóðfélagi fyrir sig ætti að meta hvort hann kýs fremur, aukna tryggingavernd sem felst í samtryggingunni eða aukinn sveigjanleika hvað varðar útgreiðslu og erfanleika, sem felst í tilgreindri séreign.

Þess ber þó að geta að einungis er hægt að greiða í tilgreinda séreignardeild af þeim launum þar sem kjara- eða ráðningarsamningar mæla fyrir um slíkt, því er þetta almennt ekki enn valkostur fyrir starfsmenn ríkis eða sveitarfélaga. Væntanlega verður lögð fyrir næsta ársfund tillaga að breytingu á samþykktum, þannig að allir geti greitt í tilgreinda séreign, séu þeir með skylduiðgjald umfram 12%. 

Þetta verður gert með hliðsjón af því að nú má nýta tilgreinda séreign vegna fyrstu íbúðakaupa, ef viðkomandi nær ekki að fullnýta heimild laganna með viðbótariðgjaldi til séreignarsparnaðar.

Á árinu greiddu 482 sjóðfélagar í tilgreinda séreignardeild Stapa, að auki sendu 822 sjóðfélagar slík iðgjöld til annarra sjóða. Alls framvísuðu um 1290 sjóðfélagar hluta af iðgjaldi sínu í tilgreinda séreign, þ.e. tæp 6% af virkum sjóðfélögum tryggingadeildar.

Greiðslur iðgjalda til tilgreindrar séreignardeildar jukust frá fyrra ári og námu iðgjöld samtals 137 m.kr. sem er hækkun um 22% frá árinu á undan. Iðgjöld send til annarra sjóða námu 89 m.kr. samanborið við 25 m.kr. á árinu 2021.

 

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Lífeyrir

Á árinu 2022 fengu 42 sjóðfélagar greiðslur úr tilgreindri séreignardeild, flestir þeirra voru sjóðfélagar 62 ára eða eldri en 11 aðilar fengu greiddan út arf. Heildargreiðslur lífeyris námu ríflega 21 m.kr. samanborið við tæpar 7 m.kr. árið áður. Um áramót 2022/2023 varð sú breyting á lögum að frá og með 1. janúar hafa greiðslur út tilgreindri séreign áhrif á greiðslur frá Tryggingastofnun, sem þær gerðu ekki áður. Því varð mikil aukning í umsóknum um útgreiðslu tilgreindrar séreignar áður en lögin tóku gildi, þ.e. seinnihluta árs 2022. Hefja má úttekt úr tilgreindri séreign við 62 ára aldur og skulu greiðslur að lágmarki dreifast fram til 67 ára aldurs. Einnig er hægt að sækja um útgreiðslu vegna örorku, ef rétthafi verður að hætta störfum vegna örorku áður en hann nær 62 ára aldri, eða vegna andláts sjóðfélaga. Við andlát rétthafa öðlast erfingjar hans rétt til innstæðunnar eftir reglum erfðalaga.
 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu

Fjárfestingartekjur og ávöxtun

Hreinar fjárfestingartekjur tilgreindrar séreignardeildar voru neikvæðar um 37 m.kr. á árinu 2022. Hrein eign deildarinnar var tæpar 548 m.kr. að stærð í lok árs 2022 en nettó innflæði á árinu nam um 136 m.kr.

Vegna smæðar tilgreindrar séreignardeildar í heild er einungis í boði sem stendur að ráðstafa sparnaði í tilgreinda varfærna safnið. Ávöxtun safnsins á síðasta ári var rétt yfir viðmiði.

Þar sem deildin er í hraðri uppbyggingu og innflæði er hlutfallslega hátt í hverjum mánuði geta miklar verðsveiflur á markaði verið að einhverju leiti komnar fram þegar inngreiðslur eru að skila sér. Þetta getur leitt til sveiflna í ávöxtun samanborið við viðmið.

 
Ársskýrsla Stapa

 

Fara efst á síðu